Skal vi leke?

Lek er satsingsområde for 2022-2023

Å få delta i lek er selve grunnlaget for at barn skal trives i barnehagen. Lek er først og fremst knyttet til en opplevelse av at noe er morsomt, lystbetont og at det er noe barnet gjør av egen fri vilje. Leken har egenverdi, det å leke er et mål i seg selv. Vi har gjennom Rekomp gjort ståstedsanalyser av vårt arbeid i barnehagen, og har kommet fram til at vi ønsker å satse på lek.

Lek utgjør en stor del av barns hverdag og har stor betydning for utvikling og læring. Dette gjelder både språklig, sosial, emosjonell, kognitiv, moralsk og motorisk utvikling. Det foregår mye læring gjennom lek. For å kunne legge til rette for barns lek, kreves det av oss voksne at vi ser viktigheten av lek for barns læring. Vi må være observante og engasjert, og vise respekt og anerkjennelse for barns lek.

«Barnehagen skal gi barn mulighet for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser». (Barnehagelovens § 2 Barnehagens innhold)

Hovedmål:

 • Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, spenning, vennskap og fellesskap gjennom lek.

Delmål:

 • En god organisering som skaper og opprettholder gode lekemiljøer for barnegruppen der lek, vennskap og fellesskap står i fokus
 • Gi barna opplevelser og ideer som inspirerer leken og gir den nytt innhold
 • Barna skal få felles erfaringer og en god opplevelse av å mestre samspillet med andre barn
 • Dette gjør vi:

  • Vi lager lekesoner
  • Personalet vet både hva vi skal gjøre, hvordan vi skal gjøre det, og hvorfor det skal gjøres.
  • Vi skriver praksisfortellinger
  • Vi er opptatt av de ansatte i rommet
  • De viktigste arbeidsoppgavene i det gode rommet er tilrettelegging av og for lek, balanse mellom tilrettelegging og egen deltakelse i leken, samt nødvendigheten av å ha oversikt over rommet en befinner seg i til enhver tid.
  • Vi rydder frem leker
  • Vi rydder «rundt» barna for å prioritere lekens verdi ved å tilrettelegge for at den skal vare så lenge som mulig og frigjøre løsmateriale til andre barn
  • Den ansatte har til alle tider overblikk - som sømløst lar en veksle mellom å være i lek, observere lek og veilede i lek.
  • Vi er tydelige voksne som setter grenser for hvor leken kan foregå hvis den går ut over andre barns lek og konsentrasjon
  • Vi har fokus på at alle barn opplever vennskap og fellesskap i leken