Velkommen til Remehaugen kystbarnehage!

Remehaugen kystbarnehage er en privat barnehage som eies av Imf Sør. Vi ønsker å sette fokuset på kysten og kystkulturen som preger nærmiljøet vårt. Vi er så heldige å ha den fantastiske Remestranda rett over veien og her er vi mye i sommerhalvåret. Her utforsker vi det fjæra har å by på og har de beste mulighetene for å jobbe aktivt med satsingsområdene våre. Fjæra gir oss også gode sansemotoriske utfordringer og barna stortrives her!

Vi har utvidet kristen formålsparagraf og det kristne innholdet har en naturlig plass i barnehagens hverdag. Vi er så heldige at vi får besøk fra Audnastrand leirsted en gang i måneden til bibelsamling. Dette setter både barn og personale stor pris på!

Barnehagene er godkjent for 25 barn over tre år. Dersom noen av barna er under tre år, kan antall barn økes iht. arealnormen. 12 av plassene er knyttet opp mot en utegruppe. Vi organiserer barnehagen med to grupper hvor ei av gruppene er på tur hver dag. Blekkspruten er gruppa for de eldste barna mens Krabben er for de yngste.

Utegruppa rullerer på hele barnegruppa slik at alle får 2-3 turer hver uke, alt etter størrelsen på plassen de har. Krabben har litt færre turdager enn blekkspruten, men er mye ute på formiddagen.

I tillegg til å være mye på Remestranda har vi Gullhytta som ligger i Viksleet, like bak gartneriet. Her er vi mye i vinterhalvåret og på dager med dårlig vær. Her har vi muligheter for å fyre og få det godt og varmt. Vi har også en stor gapahuk med bålplass som gir oss ly for vær og vind her.

Innimellom tar vi turen til lavvoen ved Kleivane (som vi er medeier i) og ellers andre turområder i nærmiljøet.

Vi har også et godt samarbeid med Lindesnes fyr hvor de eldste barna på blekkspruten er på besøk ca. en gang i måneden.