Språk og realfag

...passer sammen som hånd i hanske...!

Det siste året har det kommet to nasjonale strategier; realfagsstrategien «Tett på realfag» og «Språkløyper». Vi gjør allerede mye bra innenfor disse områdene, men kommer til å satse enda mer på disse det kommende barnehageåret. Og faktisk - så handler det mye om det samme!

Viktigst av alt er leken! I Remehaugen kystbarnehage skal barna få leke seg til erfaringer og kunnskaper. Vi har et engasjert personale som griper tak i det barna er opptatt av og interessert i og dette munner noen ganger ut i forskjellige prosjekter.

Realfag handler om

  • Det magiske naturfaget - en arena hvor vi kan lære språk, matematikk og tenketeknikker
  • Matematikk er overalt! Tall, telling, mengde, målinger, mønster, sortering, romforståelse, undring...
  • Fysikk - hva skjer hvis vi... om eksperimenter og undring
  • Lesing - medfødt forståelse for språk og mengde men leseforståelsen må læres...

Språkløyper handler om

  • Barns språklæring, språkutvikling og lesing
  • Den gode samtalen
  • Å lese flere ganger - å lese bilder
  • Konkreter og ordforråd
  • Lesing for alle