Mat og måltider i barnehagen

Vi har pr. i dag ikke matservering i barnehagen, og ser at vi har frigjort mye ressurser vi i stedet kan bruke sammen med barna. Barna har medbrakt mat og frukt/grønnsaker til formiddagsmat og ettermiddagsmat. Dersom barna skal spise frokost i barnehagen må de ha med det også.

Vi har likevel fokus på at måltidet skal være en sosial og pedagogisk arena for barna og har følgende rammer rundt måltidene:

  • Minst 30 minutter settes av til hvert måltid
  • Barn og voksne skal vaske hender før måltider
  • Måltidet skal være en sosial og kulturell arena og skal fremme helse, mat- og måltidsglede.
  • Barna deles opp i mindre grupper og spiser gjerne på forskjellige rom. Personalet deltar aktivt i måltidene.
  • Rammene rundt måltidet er en viktig arena for fellesskap og for å skape trivsel
  • Det blir lagt til rette for barn som har særlige behov knyttet til mat og måltider
  • Dersom det lages mat i barnehagen er den lagret, tilberedt, servert og merket i samsvar med regelverk og råd fra Mattilsynet
  • Barnehagen har meldt fra til Mattilsynet om at det foregår matservering hos oss
  • Barnehagen har IK-mat kontroll