Velkommen til barnehageåret 2021-2022

12.10.2021

Remehaugen kystbarnehage er en privat barnehage som eies av Imf Sør. Vi ønsker å sette fokuset på kysten og kystkulturen som preger nærmiljøet vårt. Vi er så heldige å ha den fantastiske Remestranda rett over veien og her er vi mye i sommerhalvåret. Her utforsker vi det fjæra har å by på og har de beste mulighetene for å jobbe aktivt med satsingsområdene våre. Fjæra gir oss også gode sansemotoriske utfordringer og barna stortrives her!

Vi har utvidet kristen formålsparagraf og det kristne innholdet har en naturlig plass i barnehagens hverdag. Vi er så heldige at vi får besøk fra Audnastrand leirsted en gang i måneden til bibelsamling. Dette setter både barn og personale stor pris på! Når vi har bibelsamlinger i barnehagen, bruker vi opplegget «Kort og godt» fra NLM-barnehagene. Temaene som vi har valgt ut finner dere igjen i årshjulet bakerst i årsplanen.

Barnehagen er godkjent for 25 barn over tre år, men hvis barna er under tre år har vi plass til noen flere (jmf. arealnormen). 12 av plassene er knyttet opp mot en utegruppe. Siden det ikke er mer enn 17 barn i barnehagen dette året vil vi organisere oss som en gruppe og heller dele i mindre grupper i aktiviteter, samlinger, utetid og annet pedagogisk opplegg.

Vi liker godt å være ute og går på tur ca. to ganger i uka. Noen ganger går vi på tur flere ganger også, eller vi går på tur etter at vi har spist lunsj. De minste som sover er ofte ute på formiddagen.

Remestranda er vårt favoritt-turmål om sommeren. Her har vi fått lov til å låne brygga til Alf Edvardsen hvor vi har ute teiner. Det er alltid spennende så se hvilken fangst vi får! Ellers er det alltid gøy å fange krabber.

Et annet turmål er Gullhytta som ligger i Viksleet, like bak gartneriet. Her er vi mye i vinterhalvåret og på dager med dårlig vær. Her har vi muligheter for å fyre og få det godt og varmt. Vi har også en stor gapahuk med bålplass som gir oss ly for vær og vind her. Terrenget rundt er ypperlig til å trene på motoriske ferdigheter.

Innimellom tar vi turen til lavvoen ved Kleivane (som vi er medeier i) og ellers andre turområder i nærmiljøet.

Vi har også et godt samarbeid med Lindesnes fyr hvor de eldste barna på blekkspruten er på besøk ca. en gang i måneden.