Foreldrebetaling fra 1. januar 2021

100% plass


kr. 3230,-

80% plass


kr. 2907,-

60% plass


kr. 2261,-


Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nr. 2 og 50% for øvrige barn.

Viktig informasjon om foreldrebetaling

Det finnes to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt.

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris.

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. Inntektsgrensen fra 01.01.21 er satt til kr. 592167,-

Gratis kjernetid

Fra 01.08.20 er inntektsgrensen for gratis kjernetid kr. 583 650,-

Søknadsskjema og informasjon, se www.lindesnes.kommune.no