#bærekraftibarnehagen

Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner det.

Bærekraftig utvikling handler om at mennesker som lever i dag, får dekket sine grunnleggende behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine. Det handler om å tenke og handle lokalt, nasjonalt og globalt.

Rammeplanen s. 10 


Rammeplanen har løftet fram bærekraftig utvikling som et overordnet tema i barnehagens verdigrunnlag. Det betyr at bærekraftig utvikling skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av barnehagens pedagogiske arbeid.

For oss blir dette ekstra tydelig når vi er på tur på stranda og «kysten vår» er tett knyttet opp mot arbeidet med bærekraftig utvikling.


Kysten vår

Mål: Gi barna kunnskap og erfaring om kysten vår som nærområde og kulturbærer.

Kjennetegn:

 • Barn som uttrykker glede og mestring gjennom turer til stranda
 • Barn som gleder og undrer seg over funn og fangst i fjæra - vi har teiner ute på brygga
 • Barn som kan navn på de vanligste fugler, fisk, insekter, tang m.m.


Dette gjør vi:

 • Vi holder Remestranda ren!
 • Vi høster fra land og vann
 • Vi plukker søppel på tur og forlater turområder slik vi ønsker å finne dem
 • Vi sorterer søppel
 • Vi tar vare på leker og utstyr
 • Barna får varierte naturopplevelser til alle årstider
 • Vi bruker gjenbruksmaterialer til formingsaktiviteter og lek
 • Vi har omvendt julekalender
 • Vi jobber mot å miljøsertifisere barnehagen med Grønt Flagg
 • Turer til Lindesnes fyr for de eldste barna


Hver dag er en strandryddedag...