#bærekraftibarnehagen

Bærekraftig utvikling har et eget avsnitt i rammeplanen. Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen og barnehagen har en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn. Det handler om å tenke og handle lokalt, nasjonalt og globalt. Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå at dagens handlinger har konsekvenser for fremtiden.

Dette gjør vi

  • Barna får mange og varierte naturopplevelser til alle årstider
  • Vi plukker søppel på alle turer og forlater turområdene slik vi ønsker å finne dem
  • Vi sorterer søppel
  • Vi høster fra naturen
  • Vi deltar på strandryddeuka
  • Vi tar vare på leker og utstyr
  • Vi har omvendt julekalender hvor vi gir leker og klær som vi ikke lenger har bruk for selv

Hver dag er en strandryddedag...