Realfag

Fagområder i fokus

 • Antall, rom og form
 • Natur, miljø og teknologi
 • Kommunikasjon, språk og tekst
 • Kropp, bevegelse, mat og helse

Mål

 • Gi barna mulighet til å lære gjennom lek og undring

Kjennetegn

 • Barn som er nysgjerrige
 • Barn som teller, måler, sorterer og sammenligner
 • Barn som er opptatt av lesing og bøker
 • Barn som er opptatt av naturen rundt dem
 • Voksne som støtter barnas undring

Realfag handler om

 • Det magiske naturfaget - en arena hvor vi kan lære språk, matematikk og tenketeknikker
 • Matematikk er overalt! Tall, telling, mengde, målinger, mønster, sortering, romforståelse, undring...
 • Fysikk - hva skjer hvis... om eksperimenter og undring
 • Barns språklæring, språkutvikling og lesing