Foreldrebetaling

Pr. 01.01.23

100% plass

kr.  3000,-

80% plass

kr. 2700,-

60% plass

kr. 2100,-

Det betales kr. 200,- i kostpenger for 100% plass

Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nr. 2 og 50% for øvrige barn. 

Viktig informasjon om foreldrebetaling

Det finnes to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt.

  • Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen: Barnehageplassen skal maks koste 6% av husholdningens samlede brutto inntekt.

  • Gratis kjernetid: Inntektsgrensen for ordningen er kr 598 825 fra 1. august 2022.

Søknadsskjema og informasjon, se www.lindesnes.kommune.no