"Æ vil ikke hjem!"

11.02.2021

....eller; "Du kan gå hjem og komme tilbake seinere", og "Jeg vil gå hjem til sist".

Dette er utsagn vi hører stadig vekk når barna blir hentet etter en lang dag i barnehagen. Heldigvis vet vi at grunnen til at de ikke vil hjem er at de trives så godt i barnehagen, her har de venner og her kan de leke, være fysisk aktive og kose seg sammen.

Rammeplan for barnehager kaller det livsmestring. Vi kaller det livsglede og fellesskap. Selvsagt er ikke hver dag en dans på roser, og noen ganger må vi øve oss på livet, men vi ser mye GLEDE blant barna i barnehagen!

1.januar 2021 fikk barnehagene et nytt regelverk for barnehagemiljøet. Dette er hjemlet i barnehageloven og blir gjerne kalt "mobbeloven". Målet er å sørge for at alle barn får en trygg og god barnehagehverdag. Dere kan lese mer om det her.

Dette har vi jobbet med hver dag i flere år allerede, så det er egentlig ikke så mye nytt. Personalet i barnehagen har et ansvar for å følge med på hvordan alle barna har det, og vi har en plikt til å gripe inn og sette inn tiltak hvis et barn ikke har det bra.

Det vi ønsker aller mest er at barna skal ha det fint når de er i barnehagen. Vi ønsker at de skal ha venner, leke sammen (og alene hvis de vil det), være i aktivitet, tulle og tøyse, le høyt, kjenne at det kribler i magen og så videre. Så når barna ikke vil hjem ved dagens slutt, så tar vi det som et signal på at de har oppnådd akkurat dette!