Årsplan 2021-2022

Remehaugen kystbarnehage er en privat barnehage som eies av Imf Sør. Vi ønsker å sette fokuset på kysten og kystkulturen som preger nærmiljøet vårt. Vi er så heldige å ha den fantastiske Remestranda rett over veien og her er vi mye i sommerhalvåret. Her utforsker vi det fjæra har å by på og har de beste mulighetene for å jobbe...

Forord

12.10.2021

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) er en forskrift til lov om barnehagen og gir retningslinjer for barnehagen som pedagogisk virksomhet. «Målet med rammeplanen er å gi styrer, pedagogiske leder og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet».